1 / 2
2 / 2

Đề cương ôn tập dự thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH, hệ ĐH hình thức VLVH và ĐH bằng thứ 2

Liên thông, Thông báo, Tuyển sinh, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm — vào September 19, 2013 lúc 5:40 pm

Các thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển sinh các hệ Liên thông từ  CĐ lên ĐH, hệ Đại học hình thức VLVH và Đại học bằng thứ 2 xem đề cương ôn tập dự thi tại link tương ứng bên dưới:

Hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH (đã tốt nghiệp CĐ 36 tháng trở lên)

Hệ Đại học hình thức VLVH và Liên thông VLVH (tốt nghiệp CĐ chưa đủ 36 tháng)

Hệ Đại học bằng thứ 2 : đang cập nhật