1 / 2
2 / 2

Thông báo xét tuyển hệ đại học văn bằng 2 đợt 2 năm 2010

Đại học - Cao đẳng — vào August 4, 2010 lúc 10:55 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh xin thông báo xét tuyển hệ đại học văn bằng 2 đợt 2 năm 2010 tại khu vực phía Nam như sau: