1 / 2
2 / 2

Những thông tin cần biết cho các thí sinh VB2

Đại học - Cao đẳng — vào August 3, 2010 lúc 11:08 pm

NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT CHO THÍ SINH
CÓ NGUYỆN VỌNG HỌC BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2
TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVT
CƠ SỞ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

I. Hình thức đào tạo và Tuyển sinh:
1. Chính quy: Học liên tục theo quy chế đào tạo hệ chính quy, cấp bằng tốt nghiệp chính quy:

  • Sinh viên đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Học viện CNBCVT thì: Được miễn thi.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học chính quy các trường đại học khác được tổ chức học 6 môn cơ bản và phải thi đạt 6 môn này (trong đó có 02 môn được sử dụng làm căn cứ xét tuyển)trước khi phê duyệt trúng tuyển.
  • Thời gian học: 01 Học kỳ bổ túc (Dành cho đối tượng không phải là sinh viên chính quy của Học viện) và 04 học kỳ chính thức.

2. VLVH: Học tập trung theo đợt, trong hoặc ngòai giờ hành chính, theo quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức VLVH.

  • Sinh viên đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các nhóm ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ thì: Được miễn thi.
  • Các trường hợp khác được tổ chức học 6 môn cơ bản và phải thi đạt 6 môn này (trong đó có 02 môn được sử dụng làm căn cứ xét tuyển)trước khi phê duyệt trúng tuyển.
  • Thời gian học: 01 Học kỳ bổ túc (Dành cho đối tượng không được miễn thi) và 04 học kỳ chính thức.

II. Thời gian tuyển sinh và đào tạo:
Thông thường hàng năm Học viện Cơ sở TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyền sinh hai đợt:
– Đợt 1:
+ Ghi danh và nộp hồ sơ: Ngay sau kỳ thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (trong tháng 4 hàng năm);
+ Học kỳ bổ túc: Từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm;
+ Học kỳ chính thức: Từ tháng 8 hàng năm.
– Đợt 2:
+ Ghi danh và nộp hồ sơ: Ngay sau kỳ thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (trong tháng 11 hàng năm);
+ Học kỳ bổ túc: Từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau;
+ Học kỳ chính thức: Từ tháng 3 hàng năm.

– Địa chỉ liên hệ:

Bộ phận Tuyển sinh – Hoc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38297220. Fax: (08)38295092
Website: http://hcm.ptit.edu.vn