1 / 2
2 / 2

Posts Tagged ‘Học Viện CN BCVT’

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 07/01/2013, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 26/QĐ-CTN về việc phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đơn vị thành viên của Tập đoàn BCVT Việt Nam vì đã có thành…