1 / 2
2 / 2

Thông báo tuyển dụng – Công ty KMS

Thực tập - Học bổng — vào June 6, 2016 lúc 10:34 am

Hiện tại công ty KMS đang tuyển .NET, JAVA và QA cho chương trình Launch program, thông tin cụ thể như sau:

  • Đối tượng: sinh viên năm 4
  • Thời gian tham gia training: 13/6/2016

Thông tin tuyển dụng: http://careers.kms-technology.com/job/java-net-qa-career-for-students-fresh-graduates