1 / 2
2 / 2

Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo lần thứ II năm 2016

Thực tập - Học bổng — vào June 11, 2016 lúc 8:41 am

Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng tẻ Trung ương Đoàn, Công ty Intel Việt Nam phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chi tiết về cuộc thi, vui lòng xem tại đây.