1 / 2
2 / 2

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2018

Hoạt động ngoại khóa — vào March 30, 2018 lúc 2:42 pm

– Ngày 30 tháng 3 năm 2018 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở thành phố Hồ Chí Minh (Học viện cơ sở) đã tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên chào mừng ngày khoa học Công nghệ (19/5/2018) và chuẩn bị cho “Hội thảo khoa học sinh viên lần thứ 11 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông”.

– Tới dự Hội thảo có các Thầy/ Cô lãnh đạo khoa, giảng viên và sinh viên các khoa 2. Được biết Hội thảo khoa học sinh viên năm 2018 của Học viện cơ sở có 03 sản phẩm khoa học công nghệ và 11 báo cáo chuyên đề của sinh viên, chia thành 02 tiểu ban: Tiểu ban Điện tử – Viễn thông và Tiểu ban Công nghệ thông tin – Quản trị kinh doanh.

Một số hình ảnh của hội thảo:

PGS. TS. Trần Công Hùng, Phó trưởng phòng ĐT& KHCN phát biểu khai mạc hội thảo

Sinh viên báo cáo tại Tiểu ban Điện tử – Viễn thông.

Tiểu ban Công nghệ Thông tin – Quản trị kinh doanh