1 / 2
2 / 2

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG NHÚNG – CÔNG TY RYOMO VIETNAM SOLUTIONS

Hoạt động ngoại khóa, Sinh viên — vào April 20, 2018 lúc 10:11 am

– Nhằm nâng cao hoạt động cộng đồng liên quan đến hỗ trợ sinh viên các trường đại học, Công ty Ryomo Vietnam Solutions đã tổ chức buổi Hội thảo và Giao lưu với sinh viên Học viện cơ sở, cụ thể như sau:

* Thời gian: 8:30 đến 11:30 ngày 13/04/2018 tại trường 2A08 (cơ sở quận 9)

* Nội dung:

+ Giới thiệu Công nghệ Hệ thống nhúng trong ngành ô tô Nhật Bản

+ Giới thiệu công việc thực tế và cơ hội nghề nghiệp ngành nhúng MBD

+ Giao lưu sinh viên với công ty Ryomo Vietnam Solutions.

* Một số hình ảnh của Hội thảo: