1 / 2
2 / 2

Thông báo thời gian học tập trung nhằm bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19

Đào tạo — vào April 29, 2020 lúc 4:31 pm

Để bảo đảm kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh bố trí lại thời gian học tập trung và phòng học như sau:
1. Thời gian bắt đầu học tập trung tại trường:
– Đối với các lớp 2 tín chỉ: bắt đầu ngày 04/5/2020
– Đối với các lớp 3 tín chỉ: phần lý thuyết bắt đầu học tập trung ngày 25/5/2020. Phần thực hành của các môn này (chưa thực hiện online) học tập trung bắt đầu từ ngày 11/5/2020
– Môn Thực hành chuyên sâu chuyên ngành Viễn thông bắt đầu học từ ngày 04/5/2020
– Các môn Kỹ năng tạo lập văn bản, Giáo dục thể chất 2 và Luật kinh doanh bắt đầu học vào ngày 11/5/2020
2. Giờ giải lao giữa 2 kíp học và giờ kết thúc buổi học (theo tiếng chuông và loa thông báo) :
• Buổi sáng (từ tiết 1 đến tiết 5, bắt đầu từ 7:00) :
– Hết tiết 2: các phòng có số phòng chẵn giải lao 20′
– Hết tiết 3: các phòng có số phòng lẻ giải lao 20′
Buổi chiều (từ tiết 6 đến tiết 10, bắt đầu từ 12:30) :
– Hết tiết 7: các phòng có số phòng lẻ giải lao 20′,
– Hết tiết 8: các phòng có số phòng chẵn giải lao 20′
Giờ kết thúc buổi học (hết tiết 5 hoặc hết tiết 10): các phòng số chẵn và các phòng số lẻ kết thúc buổi học chênh lệch nhau 5’
3. Bố trí lại phòng học phù hợp sĩ số sinh viên để đảm bảo quy định giãn cách trong phòng học.
Giảng viên xem thời khóa biểu với phòng học mới đính kèm thông báo để biết phòng dạy mới của mình. Về phòng thí nghiệm thực hành vẫn giữ như cũ, không thay đổi.

Thời khóa biểu và phòng học xem tại đây