1 / 2
2 / 2

Thay đổi hình thức học và dạy trong Học kỳ 2, Năm học 2019-2020

Đào tạo — vào March 20, 2020 lúc 4:25 pm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo Học kỳ 2 Năm học 2019-2020 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh;
Trước tình hình dịch hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp,
Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên và đảm bảo kế hoạch đào tạo của Năm học 2019-2020 được thực hiện đầy đủ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo:
Toàn thể sinh viên bắt đầu học trực tuyến (online) từ ngày 23/03/2020.
Sinh viên xem thông tin kế hoạch học tập của mình và hướng dẫn học online tại uis.ptithcm.edu.vn; và thường xuyên kiểm tra email để tham gia vào lớp học trực tuyến.
Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc việc học trực tuyến. Ban cán sự lớp nhắc nhở sinh viên chấp hành nghiêm thông báo này./.