1 / 2
2 / 2

Quy định thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ VHVL

Tại chức — vào July 22, 2010 lúc 12:16 am

Ngày 21/07/2010 TS. Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc Học viện phụ trách Cơ sở tại Tp.HCM đã ký quyết định ban hành Quy định thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng hình thức đào tạo vừa làm vừa học tại Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh