1 / 2
2 / 2

Thông báo chấm phúc khảo

Đại học - Cao đẳng — vào July 30, 2010 lúc 12:02 am

Trong kỳ thi Tốt nghiệp môn Khoa học Mác – Lê Nin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh  các lớp ĐH, CĐ và HCKT ĐH hệ chính quy năm 2010 ; Kỳ thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy 2010. Kết quả thi tốt nghiệp đã được thông báo từ ngày 15/07/2010. Theo quy định của Học viện trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi, sinh viên phải có đơn xin phúc khảo. Tuy nhiên Trung tâm chưa nhận được đơn xin phúc khảo của sinh viên. Do đó Trung tâm Khảo thí thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp trên như sau:
1.Thời hạn nhận đơn :
Hết ngày 5/08/2010
2.Nơi nhận đơn :
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục – Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP Hồ Chí Minh.
Mẫu đơn nhận tại Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD – Cơ sở quận 9 TPHCM
3. Lệ phí phúc khảo :
Nộp tại phòng kế toán.
Đề nghị ban cán sự lớp có trách nhiệm thông báo đến sinh viên lớp biết để làm các thủ tục cần thiết. Hết thời hạn trên, Hội Đồng xét tốt nghiệp sẽ họp xét cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Mọi khiếu nại có iên quan sẽ không được xem xét giải quyết trong kỳ họp Hội Đồng lần này. Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Linh qua số ĐT : 0975403084.