1 / 2
2 / 2

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Đại học - Cao đẳng — vào May 7, 2018 lúc 4:34 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cho các sinh viên có tên sau:

Thời gian cấp bằng dự kiến: cuối tháng 5/2018 (sẽ thông báo sau)

• Địa điểm: Hội trường A Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (Số 97 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)
• Lưu ý:
– Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào Phiếu khảo sát (download tại đây), điền thông tin đầy đủ và gửi email về địa chỉ totnghiep@ptithcm.edu.vn để lập danh sách sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp.
– Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức cho sinh viên được cấp bằng trong đợt 1 và đợt 2 năm 2018 vào thời gian cấp bằng đợt 2 năm 2018.