1 / 2
2 / 2

Điểm thi chính trị các lớp Hoàn chỉnh kiến thức, ĐH-CĐ chính quy và điểm thi tốt nghiệp cao đẳng năm 2010

Đại học - Cao đẳng, Liên thông — vào July 15, 2010 lúc 11:01 pm

ĐIỂM THI CHÍNH TRỊ CÁC LỚP HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC ĐH,
CÁC LỚP ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
VÀ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NĂM 2010

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD thông báo đến các sinh viên điểm thi môn chính trị các lớp Hoàn chỉnh kiến thức đại học niên khóa 2008-2010, các lớp Đại học chính quy niên khóa 2006-2010, các lớp Cao đẳng chính quy niên khóa 2007-2010 và điểm thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng niên khóa 2007-2010. Các sinh viên xem chi tiết theo các link dưới đây:
>>Điểm thi chính trị các lớp Hoàn chỉnh kiến thức đại học
>>Điểm thi chính trị các lớp Đại học-Cao đẳng chính quy
>>Điểm thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng ngành CNTT
>>Điểm thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng ngành ĐTVT