1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Vừa học vừa làm

Thông báo về việc không tổ chức ôn thi các hệ ĐH hình thức VLVH, Liên thông hình thức VLVH và ĐH văn bằng 2 năm 2013

THÔNG BÁO                 ( V/v Không Tổ chức ôn thi tuyển sinh hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học hình thức VLVH, Liên thông Chính quy, Đại học Văn bằng 2 năm 2013)     Gởi:   Các thí sinh đăng ký ôn thi tuyển sinh Các hệ Đại học…

Thời khóa biểu ôn tập dự thi tuyển sinh hệ Đại học hình thức VLVH 2013 (dự kiến)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh hệ Đại học hình thức vừa làm vừa học (tại chức cũ) thời khóa biểu ôn tập dự thi dự kiến như sau: – Thời gian: các buổi tối…

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013   Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (VLVH) và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 về việc sửa đổi, bổ…

Dự kiến kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2013

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2013 TT Trình độ đào tạo, ngành và phương thức đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu 2013 Thời gian và hình thức tuyển sinh Tổng cộng Hà Nội (BVH) Tp. HCM (BVS) A. Đào tạo chính quy   4,940 1. Đào tạo sau đại…

Quy chế tuyển sinh hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học

Các thí sinh có thể tham khảo quy chế tuyển sinh hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học tại đây