1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Văn bằng 2

Thông báo hoàn trả hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các hệ ĐH bằng thứ 2, Liên thông từ CĐ lên ĐH và ĐH hình thức VLVH

THÔNG BÁO V/v trả hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các hệ Đại học bằng thứ 2, Liên thông Đại học và Đại học hình thức VLVH   Căn cứ các thông báo số 179/TB-HĐTS ngày 22/07/2014 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, về việc tuyển sinh Đại…

Thời khóa biểu ôn tập dự thi tuyển sinh các hệ Liên thông Đại học, ĐH bằng thứ hai và ĐH hình thức VLVH đợt 2-2014 (CẬP NHẬT)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh thời khóa biểu ôn tập dự thi các hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH chính quy, Đại học bằng thứ hai (hệ chính quy, ngành Công nghệ thông tin), Đại học hình thức…

Thông báo chuyển hồ sơ dự thi tuyển sinh các hệ Đại học bằng thứ hai, Liên thông từ CĐ lên ĐH và Đại học hình thức VLVH

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đă đăng ký dự thi tuyển sinh các hệ: Đại học bằng thứ 2, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Đại học hình thức VLVH trong năm 2013 và đợt 1 năm…

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy bằng thứ hai Đợt 2 – năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BẰNG THỨ HAI ĐỢT 2 – NĂM 2014   Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 về việc ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ thông báo số…

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học bằng thứ 2 hình thức VLVH Đợt 2 – năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 – NĂM 2014 Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 về việc ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ…

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy bằng thứ hai năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  BẰNG THỨ HAI NĂM 2014   Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 về việc ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ thông báo số 84/TB-HV ngày 14/02/2014…

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học bằng thứ 2 hình thức VLVH năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2014 Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 về việc ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu…

Đề cương ôn tập dự thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH, hệ ĐH hình thức VLVH và ĐH bằng thứ 2

Các thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển sinh các hệ Liên thông từ  CĐ lên ĐH, hệ Đại học hình thức VLVH và Đại học bằng thứ 2 xem đề cương ôn tập dự thi tại link tương ứng bên dưới: Hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH (đã tốt nghiệp CĐ 36…

Thông báo về việc không tổ chức ôn thi các hệ ĐH hình thức VLVH, Liên thông hình thức VLVH và ĐH văn bằng 2 năm 2013

THÔNG BÁO                 ( V/v Không Tổ chức ôn thi tuyển sinh hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học hình thức VLVH, Liên thông Chính quy, Đại học Văn bằng 2 năm 2013)     Gởi:   Các thí sinh đăng ký ôn thi tuyển sinh Các hệ Đại học…

Thời khóa biểu ôn tập dự thi tuyển sinh hệ Đại học bằng thứ 2 – 2013

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh hệ Đại học bằng thứ 2 thời khóa biểu ôn tập dự thi dự kiến như sau: – Thời gian: các buổi tối từ 03/09 – 27/09/2013 (cập nhật…