1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Đào tạo

Tổ chức lớp học lại các môn Mạng viễn thông, Hệ thống chuyển mạch 2, Mạng và công nghệ truy nhập, Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch cho sinh viên các khóa 2011 trở về trước.

Sinh viên đăng ký học lại các môn theo Thông báo (file đính kèm) nộp đơn tại phòng Giáo vụ và CTSV, hạn chót vào ngày 08/03/2013. Xin trân trọng thông báo! Thông báo mở lớp cho sinh viên học lại!

Bảng điểm toàn khóa 2008 hệ Đại học chính quy.

BANG DIEM TOAN KHOA DAI HOC 2008 (thi TN)

Thời khóa biểu (dự kiến) học kỳ II năm học 2012-2013 của các khóa 2009, 2010, 2011 hệ chính quy

Sinh viên xem thông tin thời khóa biểu và đăng ký học lại, học tự chọn trong tuần 24/12-28/12/2012  tại Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên (Q9) TKB_CHINHQUY_HK2 NAM 2012-2013_KHOA 2009 TKB_CHINHQUY_HK2 NAM 2012-2013_KHOA 2010 TKB_CHINHQUY_HK2 NAM 2012-2013_KHOA 2011

Lịch thi lần 1, học kỳ 1 năm học 2012-2013 của các lớp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy khóa 2012

LICH THI L1 _ HK1 2012-2013 CAC LOP DH, CD CHINH QUY KHOA 2012

Lịch thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp hệ VLVH khóa 2010 (tại Trà Vinh)

LICH THI L2, HK2 NH 2011-2012 HE VLVH K2010 TAI TRA VINH

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp Vừa làm vừa học khóa 2009, 2010

TKB HK2_D09TCQM01-N, TKB HK2_D09TCQM02-N, TKB HK2_D09VTC1, C3, TKB HK2_D09VTC2, C4, TKB HK2_D10TCQT01, 04-N, TKB HK2_D10TCQT02, 05-N, TKB HK2_D10TCQT03, 06-K, TKB HK2_D10TCVT01, 03-N, TKB HK2_D10TCVT02, 04-N, TKB HK2_D10TCVT05-K

Quyết định thành lập các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy khóa 2012

C12CQCN, C12CQKT, C12CQQT, C12CQVT, D12CQCN, D12CQDT, D12CQKT, D12CQVT, D12CQQT

Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 hệ VLVH khóa 2008

LICH THI L2, HK2 NH 2011-2012_HE VLVH KHOA 2008

Hiệu chỉnh lịch thi lần 1_học kỳ 1 năm học 2012-2013_khóa 2009, 2010, 2011

HIEU CHINH LICH THI HK1_KHOA 2009, 2010, 2011

Lịch ôn thi tốt nghiệp lần 2 – lớp D07THC1&C2 – hệ vừa làm vừa học

LICH ON THI TOT NGHIEP_L2_D07THC1&2