1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Chương trình khung Cao đẳng nghề

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm Mã nghề: 50480211 Công nghệ thông tin – Thiết kế trang web Mã nghề: 50480209 Kế toán doanh nghiệp Mã nghề: 50340310 Chương trình khung: đang cập nhật