1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Liên thông CĐ-ĐH

Chương trình khung Liên thông Cao đẳng Đại học

Các ngành: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành: D480201 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Công nghệ phần mềm Máy tính và truyền thông Quản trị kinh doanh Mã ngành: D340101 Chuyên ngành: Quản trị Marketing Quản trị doanh nghiệp Thương mại điện tử Kế toán Mã ngành: D340301 Chương…