1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Đại học Chất lượng cao

Chương trình khung Đại học Chất lượng cao Công nghệ đa phương tiện

Mã ngành: D480203 Chuyên ngành: Phát triển ứng dụng đa phương tiện Thiết kế đa phương tiện Truyền thông đa phương tiện Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_DHCQ-Multimedia-CLC_776-QD-HV

Chương trình khung Đại học Chất lượng cao Công nghệ thông tin

Mã ngành: D480201 Chuyên ngành: Hệ thống viễn thông và hệ thống trên nền di động và nhỏ Hệ thống giải trí, game và đa phương tiện Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung_GDDHCLC-CNTT_371-QD-HV