1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Đại học Chất lượng cao Công nghệ thông tin

Đại học Chất lượng cao — vào March 28, 2014 lúc 6:37 pm
  • Mã ngành: D480201
  • Chuyên ngành:
    • Hệ thống viễn thông và hệ thống trên nền di động và nhỏ
    • Hệ thống giải trí, game và đa phương tiện
  • Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung_GDDHCLC-CNTT_371-QD-HV