1 / 2
2 / 2

TIẾP TỤC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI ĐẾN HẾT NGÀY 21/8/2016

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào August 20, 2016 lúc 4:19 pm

Theo công văn số 4077/BGDĐT-KTKĐCLGD trong các ngày 20 và 21/8/2016 nếu có thí sinh đến nộp Giấy chứng nhận kết quả thi, các trường tiếp tục thu nhận và xử lý.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây