1 / 2
2 / 2

Thông tin điểm chuẩn trúng tuyển hệ ĐH, CĐ chính quy 2012-2013

Đại học - Cao đẳng, Thông tin tham khảo, Tuyển sinh — vào March 15, 2014 lúc 4:07 pm

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – MÃ TRƯỜNG: BVS

 ĐIỂM CHUẨN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2012 VÀ 2013

NGÀNH

NĂM 2012

NĂM 2013

NĂM 2014

Điểm được cấp học bổng

Điểm trúng tuyển NV1

Điển trúng tuyển NVBS

Điểm được cấp học bổng

Điểm trúng tuyển NV1

Điển trúng tuyển NVBS

Khối thi

Chỉ tiêu

KT điện tử, truyền thông

(Mã ngành: D520207)

20,5

14,0

14,0

23,0

16,0

19,5

A, A1

140

CNKT điện, điện tử

(Mã ngành: D510301)

20,5

14,0

13,5

23,0

15,5

18,5

A, A1

130

Công nghệ thông tin

(Mã ngành: D480201)

20,5

14,0

14,0

23,0

16,0

19,0

A, A1

200

An toàn thông tin

(Mã ngành: D480299)

 

 

A, A1, D1

70

Công nghệ đa phương tiện

(Mã ngành: D480203)

 

23,0

A,A1: 16,0

D1: 16,5

A,A1: 19,0

D1: 20,0

A, A1, D1

130

Quản trị kinh doanh

(Mã ngành: D340101)

20,5

14,0

A,A1: 15,5

D1: 17,0

23,0

A,A1: 16,0

D1: 16,5

A,A1: 19,0

D1: 20,0

A, A1, D1

100

Marketing

(Mã ngành: D340115)

 

23,0

A,A1: 16,0

D1: 16,5

A,A1: 18,5

D1: 19,5

A, A1, D1

60

Kế toán

(Mã ngành: D340301)

20,5

14,0

A,A1: 15,5

D1: 17,0

23,0

A,A1: 16,0

D1: 16,5

A,A1: 18,5

D1: 19,5

A, A1, D1

120

 

 

 

 

ĐIỂM CHUẨN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2012 VÀ 2013

NGÀNH

NĂM 2012

NĂM 2013

NĂM 2014

Điểm trúng tuyển NV1

Điển trúng tuyển NVBS

Điểm trúng tuyển NV1

Điển trúng tuyển NVBS

Khối thi

Chỉ tiêu

KT điện tử, truyền thông

(Mã ngành: C510302)

10,0

11,0

10,0

11,5

A, A1

50

Công nghệ thông tin

(Mã ngành: C480201)

10,0

11,0

10,0

12,0

A, A1

50

Quản trị kinh doanh

(Mã ngành: C340101)

A,A1: 10,0

D1: 10,5

A,A1: 12,0

D1: 13,0

10,0

A,A1: 13,0

D1: 14,0

A, A1, D1

50

Kế toán

(Mã ngành: C340301)

A,A1: 10,0

D1: 10,5

A,A1: 12,0

D1: 13,0

10,0

A,A1: 12,5

D1: 13,5

A, A1, D1

50