1 / 2
2 / 2

Thống kê số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ chính quy 2015 theo mức điểm (cập nhật hàng ngày)

Đại học - Cao đẳng, Thông tin tham khảo, Tuyển sinh — vào August 17, 2015 lúc 8:50 am

THỐNG KÊ THÍ SINH THEO MỨC ĐIỂM

(Tính đến 10h ngày 20/08/2015)

 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh công bố số lượng thí sinh theo mức điểm tính đến  10h00′ ngày 20/8/2015. Cụ thể từng ngành như sau: 

Ghi chú:

Danh sách thí sinh ảo trong một ngành bao gồm những thí sinh đã nằm trong chỉ tiêu của một ngành khác có mức ưu tiên cao hơn theo đăng ký của thí sinh.

Ví dụ:

    –  Một thí sinh đạt 21 điểm, đăng ký ngành ưu tiên 1 là ngành Công nghệ thông tin, ngành ưu tiên 2 là An toàn thông tin, ngành ưu tiên 3 là Kế toán, ngành ưu tiên 4 là Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; do đã nằm trong chỉ tiêu của ngành Công nghệ thông tin (200) nên đối với 3 ngành còn lại Thí sinh này thuộc danh sách ảo.

    –   Một thí sinh đạt 19,75 điểm, đăng ký ngành ưu tiên 1 là ngành Công nghệ thông tin, ngành ưu tiên 2 là An toàn thông tin, ngành ưu tiên 3 là Kế toán, ngành ưu tiên 4 là Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; do đã nằm ngoài chỉ tiêu của ngành Công nghệ thông tin (200), Thí sinh được xét đến ngành An toàn thông tin (là ngành ưu tiên 2 theo lựa chọn của Thí sinh); tại ngành này Thí sinh nằm trong chỉ tiêu (70) nên đối với 2 ngành còn lại (ngành Kế toán và ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) Thí sinh này thuộc danh sách ảo.

     –   Một thí sinh đạt điểm 18,75 đăng ký ngành ưu tiên 1 là ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; nếu căn cứ danh sách đăng trên website của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (chưa loại ảo) thì Thí sinh này nằm ngoài chỉ tiêu (130); tuy nhiên sau khi loại ảo, Thí sinh này nằm trong chỉ tiêu (130) vì tổng số thí sinh có điểm từ 18,50 trở lên có 140 thí sinh.

 Xem danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ chính quy 2015

Tra cứu thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh  tại đây