1 / 2
2 / 2

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2014

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào August 18, 2014 lúc 3:13 pm

THÔNG BÁO

V/V: XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch, chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Học viện như sau:

I. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

1. Cơ sở phía Bắc – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (mã trường BVH)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ

theo khối thi

(áp dụng cho HSPT ở KV3)

Ghi chú

KHỐI A, A1

KHỐI D1

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

1,100

     

1.

– KT Điện tử truyền thông

D520207

180

Từ 18,0

 

2.

– Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

100

Từ 17,5

3.

– Công nghệ thông tin

D480201

150

Từ 20,0

4.

– An toàn thông tin

D480299

120

Từ 19,0

5.

– Công nghệ đa phương tiện

D480203

150

Từ 19,0

Từ 19,0

6.

– Quản trị kinh doanh

D340101

150

Từ 17,5

Từ 17,5

7.

– Marketing

D340115

100

Từ 17,5

Từ 17,5

8.

– Kế toán

D340301

150

Từ 17,5

Từ 17,5

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  

400

     

1.

– KT Điện tử truyền thông

C510302

100

Từ 11,5

 

2.

– Công nghệ thông tin

C480201

100

Từ 11,5

3.

– Quản trị kinh doanh

C340101

100

Từ 11,5

Từ 11,5

4.

– Kế toán

C340301

100

Từ 11,5

Từ 11,5

 

 

2. Cơ sở phía Nam – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (mã trường BVS)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ êu

xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ

theo khối thi

(áp dụng cho HSPT ở KV3)

Ghi chú

KHỐI A, A1

KHỐI D1

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

600

     

1.

– KT Điện tử truyền thông

D520207

70

Từ 16,0

 

2.

– Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

100

Từ 15,5

3.

– Công nghệ thông tin

D480201

100

Từ 16,0

4.

– An toàn thông tin

D480299

60

Từ 16,0

5.

– Công nghệ đa phương tiện

D480203

50

Từ 16,0

Từ 16,0

6.

– Quản trị kinh doanh

D340101

70

Từ 15,0

Từ 15,0

7.

– Marketing

D340115

70

Từ 15,0

Từ 15,0

8.

– Kế toán

D340301

80

Từ 15,0

Từ 15,0

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  

200

     

1.

– KT Điện tử truyền thông

C510302

50

Từ 10,5

 

2.

– Công nghệ thông tin

C480201

50

Từ 10,5

3.

– Quản trị kinh doanh

C340101

50

Từ 10,5

Từ 10,5

4.

– Kế toán

C340301

50

Từ 10,5

Từ 10,5

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh đã dự thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014 Khối A, A1 D1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có kết quả thi đạt mức điểm nhận hồ sơ tại mục A của Thông báo này.

2. Nguyên tắc xét tuyển:          

–  Xét tuyển theo ngành thí sinh đăng ký xét nguyện vọng bổ sung trên Giấy chứng nhận kết quả thi;

–  Xét từ thí sinh có kết quả thi cao xuống và đảm bảo chất lượng tuyển sinh;

–  Các điều kiện khác theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

–  Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi (các Giấy chứng nhận kết quả thi photocopy hoặc bản sao công chứng hoặc Giấy chứng nhận kết quả của thí sinh thi trong đợt thi hệ Cao đẳng đều không hợp lệ);

–  Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

–  Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ;

–  01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC BỔNG:

–         Các thí sinh có kết quả thi tuyển sinh từ 27,00 điểm trở lên sẽ được miễn đóng toàn bộ học phí trong suốt quá trình học tập, được nhận các phần thưởng có giá trị khi nhập học.

–         Các thí sinh có kết quả thi tuyển sinh từ 25,00 đến 26,50 điểm sẽ được miễn giảm 50% học phí trong suốt quá trình học tập.

–         Học viện cam kết bố trí việc làm cho các sinh viên trên khi ra trường tại các đơn vị đào tạo, nghiên cứu, sản xuất của Học viện và các đơn vị liên kết với Học viện nếu đạt kết quả học tập loại Giỏi trở lên.

V. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Hình thức nộp hồ sơ:      Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh EMS hoặc nộp trực tiếp tại các Cơ sở đào tạo của Học viện.

–  Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Cơ sở đào tạo nào thì nộp hồ sơ xét tuyển theo địa chỉ của Cơ sở đào tạo đó.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/8/2014 đến 17h00’ ngày 12/9/2014 (trừ Chủ nhật và Ngày lễ).

–  Đối với hồ sơ ĐKXT gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu bưu điện trên phong bì thư.

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

Cơ sở đào tạo của Học viện (nơi thí sinh đăng ký xét tuyển)       

  • Phía Bắc (BVH):     Học viện Công nghệ BCVT – Văn phòng Giao dịch một cửa

                                    Km10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

                                    Điện thoại: 04.33528122

  • Phía Nam (BVS):    Học viện Công nghệ BCVT – Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh.

+ Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38297220.

+ Cơ sở đào tạo tại Quận 9: Đường Man Thiện, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

E. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC RÚT HỒ SƠ XÉT TUYỂN

–  Thí sinh xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển phải nộp đơn xin rút hồ sơ xét tuyển theo mẫu của Học viện (Học viện không hoàn trả lại lệ phí ĐKXT đối với thí sinh rút hồ sơ ĐKXT).

–  Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến để rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp. Trong trường hợp ủy quyền, thí sinh phải viết giấy ủy quyền và người được ủy quyền đến rút hồ sơ đăng ký xét tuyển phải mang theo giấy ủy quyền kèm theo giấy chứng minh nhân dân của mình.

Học viện sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật các thông tin liên quan về tuyển sinh, trực tiếp tư vấn tuyển sinh tại Cổng thông tin điện tử và trang thông tin tuyển sinh của Học viện theo địa chỉ: http://ptit.edu.vn; http://hcm.ptit.edu.vn; http://tuyensinh.ptit.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014