1 / 2
2 / 2

Thông báo Về việc Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp

Đại học - Cao đẳng, Tuyển sinh — vào June 1, 2021 lúc 10:51 am

Thông báo Về việc Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp.

Căn cứ Thông báo số 256/TB-HV ngày 14 tháng 04 năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp sẽ kết thúc vào ngày 31/05/2021.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo như sau:

I. KẾT THÚC ĐĂNG KÝ KHAI HỒ SƠ ĐKXT TRỰC TUYẾN
– Hệ thống trực tuyến để thí sinh đăng ký mở tài khoản và khai hồ sơ ĐKXT theo phương thức kết hợp của Học viện sẽ chính thức đóng vào 23h59’ ngày 31/05/2021.
– Các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp của Học viện cần khẩn trương đăng ký mở tài khoản và khai hồ sơ ĐKXT trên hệ thống tại địa chỉ: https://xettuyen.ptit.edu.vn hoặc trên App PTIT-Slink của Học viện.

II. NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (BẢN GIẤY)
1. Đối với các thí sinh đã có tài khoản nhưng chưa khai hồ sơ hoặc đã khai hồ sơ nhưng chưa khóa hồ sơ trên hệ thống:
– Khẩn trương khai hồ sơ ĐKXT trên hệ thống; Kiểm tra chính xác các thông tin đã khai báo, tải lên và kiểm tra đầy đủ các tệp đính kèm học bạ, chứng chỉ, giải thưởng để hoàn thiện theo quy định và thực hiện Khóa hồ sơ đăng ký trên hệ thống;
– Gửi hồ sơ ĐKXT (bản giấy) theo quy định và hướng dẫn về Học viện qua đường Bưu điện.
2. Đối với thí sinh đã khóa hồ sơ ĐKXT trên hệ thống nhưng chưa nộp hồ sơ ĐKXT (bản giấy):
– Thí sinh khẩn trương gửi hồ sơ ĐKXT (bản giấy) theo quy định và hướng dẫn về Học viện qua đường Bưu điện.
3. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ ĐKXT (bản giấy):
– Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều Tỉnh và Thành phố trong cả nước nên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh thời gian kết thúc nhận hồ sơ ĐKXT (bản giấy) của các thí sinh (đã khóa hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống) là 17h00 ngày 10/06/2021.
Lưu ý: Chỉ có các hồ sơ đăng ký xét tuyển đã khai trên hệ thống trực tuyến và đã nộp đầy đủ hồ sơ bản giấy về Học viện mới được coi là hồ sơ hợp lệ (Thí sinh hoàn toàn có thể chủ động theo dõi tình trạng hồ sơ ĐKXT tuyển mình trên tài khoản đã đăng ký).

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin trân trọng thông báo!

Toàn văn văn bản xem tại đây.