1 / 2
2 / 2

Thông báo về việc không tổ chức ôn thi các hệ ĐH hình thức VLVH, Liên thông hình thức VLVH và ĐH văn bằng 2 năm 2013

Liên thông, Thông báo, Tuyển sinh, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm — vào September 11, 2013 lúc 1:43 pm

THÔNG BÁO

                ( V/v Không Tổ chức ôn thi tuyển sinh hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học hình thức VLVH, Liên thông Chính quy, Đại học Văn bằng 2 năm 2013)

 

 

Gởi:   Các thí sinh đăng ký ôn thi tuyển sinh
Các hệ
Đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học hình thức VLVH, Liên thông Chính quy, Đại học Văn bằng 2 năm 2013

Căn cứ theo số lượng thí sinh đăng ký dự thi các hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học hình thức VLVH, Liên thông Chính quy, Đại học Văn bằng 2 năm 2013 của các thí sinh;

Hội đồng tuyển sinh Học viện Cơ sở thông báo đến các thí sinh đã đăng ký ôn thi Đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học hình thức VLVH, Liên thông Chính quy, Đại học Văn bằng 2 năm 2013 được biết như sau:

1/ Do Số lượng thí sinh đăng ký ôn thi hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học hình thức VLVH, Liên thông Đại học Chính quy, Đại học Văn bằng 2 năm 2013 quá it, vì vậy Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.HCM không thể tổ chức các lớp ôn tập kiến thức cho các thí sinh.

3/ Thí sinh đăng ký dự thi các hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học hình thức VLVH, Liên thông Chính quy, Đại học Văn bằng 2 năm 2013 có thể tham khảo đề cương chi tiết của các môn thi tuyển sinh trên website của Học viện Cơ sở tại Tp.HCM (www.hcm.ptit.edu.vn). Thời gian dự kiến thi vào tháng 10/2013.

4/Nếu thí sinh nào đã đăng ký ôn tập kiến thức các hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học hình thức VLVH, Liên thông Chính quy, Đại học Văn bằng 2 năm 2013 thì có thể đến nhận lại lệ phí ôn tập từ ngày 10/09/2013 đến 20/09/2013 tại phòng Kinh tế tài chính (thí sinh phải cầm theo biên lai thu lệ phí)

5/ Mọi thắc mắc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của Học viện Cơ sở để giải quyết.

Đề nghị các thí sinh đăng ký ôn tập dự thi và đăng ký thi tuyển sinh các hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học hình thức VLVH, Liên thông Chính quy, Đại học Văn bằng 2 năm 2013 thực hiện nghiêm túc thông báo này.