1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI TRONG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2016

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào July 25, 2016 lúc 2:10 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh thời gian nhận Giấy chứng nhận kết quả thi trong kế hoạch xét tuyển vào đại học hệ chính quy Đợt I năm 2016 của Học viện như  sau:

Thời gian nhận Giấy chứng nhận kết quả thi: Từ ngày 15/08 đến hết ngày 19/08/2016 (gửi bằng đường Bưu điện thì thời gian kết thúc được tính bằng dấu bưu điện trên bì thư)

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm tại đây