1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG TIÊU CHÍ PHỤ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 (NGUYỆN VỌNG I) NĂM 2015

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào August 4, 2015 lúc 11:26 am

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG TIÊU CHÍ PHỤ

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 (NGUYỆN VỌNG I) NĂM 2015

Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015;

Căn cứ Văn bản số 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo bổ sung tiêu chí phụ xét tuyển đại học, đại học liên thông, cao đẳng hệ chính quy Đợt 1 (Nguyện vọng I) năm 2015 của Học viện như sau:

1-     Học viện xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp môn xét tuyển. Các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành có cùng một mức điểm trúng tuyển.
2-     Trong trường hợp tại mức điểm trúng tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu thì Học viện sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển là xét điểm môn Toán. Thí sinh có kết quả thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin trân trọng thông báo!

04/08/2015