1 / 2
2 / 2

Thông báo về danh sách đủ điều kiện dự thi và nhận giấy báo dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2-2013

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào September 23, 2013 lúc 11:16 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 – 2013 về danh sách đủ điều kiện dự thi như sau:

1- DANH SÁCH THÍ SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG
KIẾN THỨC DỰ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
ĐỢT 2 NĂM 2013

2- DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
ĐỢT 2 NĂM 2013 – PHÍA NAM:

Ngành Kỹ thuật Viễn thông

Ngành Hệ thống thông tin

3- DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2013

Mời các thí sinh đủ điều kiện dự thi nhận giấy báo dự thi từ ngày 23/09 – 26/09/2013 tại:

Bộ phận Tuyển sinh – Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh

11 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh