1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào April 13, 2016 lúc 9:48 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016

Vui lòng download thông tin chi tiết tại link sau:

Thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016