1 / 2
2 / 2

Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức vừa làm vừa học năm 2013

Liên thông, Thông báo — vào May 23, 2013 lúc 5:31 pm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (VLVH) và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông báo số 386/TB-HV, của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ký ngày 16/05/2013 về việc thông báo Tuyển sinh liên thông Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2013;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học theo hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm 2013 như sau:

I/. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO TẠO

STT

Ngành tuyển sinh đào tạo

Mã số

Chỉ tiêu tuyển sinh

Phạm vi tuyển sinh

1.

Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

D520207

800

Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc

2.

Công nghệ thông tin

D480201

3.

Quản trị kinh doanh

D340101

4.

Kế toán

D340301

II/. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Người dự thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH tại Học viện phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

  • bằng tốt nghiệp Cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định, đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi. Trường hợp có bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi khi trúng tuyển phải hoàn thành Chương trình bổ sung kiến thức (BSKT) trước khi vào học chương trình liên thông (Danh mục các ngành phù hợp với các ngành đăng ký dự thi và các môn học bổ sung kiến thức như Phụ lục kèm theo);

  • Có đủ sức khỏe để học tập;
  • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

III/. TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH

1)      Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT):

–          Các môn thi tuyển sinh: Toán, Vật lý và Hóa học.

–          Hình thức thi: Tự luận, thời gian thi mỗi môn là 180 phút.

–         Thời gian thi tuyển: Trong Tháng 10 năm 2013 (Theo ngày thi tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học của Học viện).

2)   Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng từ 36 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT:

  • Thi 3 môn: Cơ bản, Cơ sở ngành, Chuyên ngành. Cụ thể:

Ngành đăng ký dự thi

Môn thi tuyển sinh

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

Kỹ thuật Điện tử truyền thông

Tiếng Anh

Kỹ thuật mạch điện tử

Kỹ thuật ghép kênh

Công nghệ thông tin

Tiếng Anh

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kỹ thuật lập trình

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh

Kinh tế vi mô

Quản trị doanh nghiệp

Kế toán

Tiếng Anh

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

  • Thời gian thi tuyển: Trong Tháng 10 năm 2013 (Lịch thi cụ thể Học viện sẽ thông báo sau).

3)   Tổ chức Ôn thi tuyển sinh: 

Học viện tổ chức các lớp Ôn tập kiến thức các môn thi tuyển sinh cho các thí sinh trong thời gian từ ngày 24/06/2013 đến ngày 30/09/2013 (thời gian học trong hoặc ngoài giờ hành chính).

4)   Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 03/06/2013 đến ngày 30/09/2013.

IV/. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

1)      Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng:

Chính sách ưu tiên được thực hiện theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (VLVH) và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2)      Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng từ 36 tháng trở lên:

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đối tượng (không áp dụng ưu tiên theo khu vực) theo Quyết định số 716/QĐ-HV ngày 29/09/2010 về việc ban hành Quy định đối tượng và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh hệ liên thông và đại học văn bằng 2 của Giám đốc Học viện.

V/. HỒ SƠ VÀ PHÍ TUYỂN SINH

1)   Hồ sơ tuyển sinh gồm:

–     01 Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Học viện);

–     02 bản sao công chứng Giấy khai sinh;

–     02 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (các thí sinh có bằng tốt nghiệp của trường nước ngoài cấp phải nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp được dịch ra tiếng Việt kèm theo bằng chính để đối chiếu).

–     02 bản sao công chứng bảng điểm cao đẳng;

–     04 Ảnh cỡ 3×4 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh) trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

–     02 phong bì (dán sẵn tem) ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại người dự thi (đề nghị ghi rõ ràng, chính xác);

–     01 Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

–     02 bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

2)   Phí tuyển sinh:

–     Phí hồ sơ đăng ký dự thi:              60.000 đ/hồ sơ

–     Phí đăng ký dự thi:                     100.000 đ/hồ sơ

–     Phí dự thi:                                   300.000 đ/thí sinh

–     Phí học bổ sung kiến thức:         300.000 đ/môn

–     Phí ôn tập kiến thức dự thi:        500.000 đ/môn

VI/. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

     Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông – Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh

(mã trường BVS)

     Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38297220;   Hotline: 1900 7110;  Fax: 08.39105510

Mọi thông tin chi tiết thí sinh có thể xem tại website của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: http://hcm.ptit.edu.vn hoặc http://www.ptit.edu.vn