1 / 2
2 / 2

Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2013

Liên thông, Thông báo — vào April 4, 2013 lúc 8:10 am

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2013

Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2013 như sau:

I/. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO TẠO

STT

Ngành tuyển sinh đào tạo

Mã số

Chỉ tiêu tuyển sinh

Phạm vi tuyển sinh

1.

Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

D520207

600

(toàn Học viện)

Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc

2.

Công nghệ thông tin

D480201

3.

Quản trị kinh doanh

D340101

4.

Kế toán

D340301

II/. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1)   Điều kiện dự thi:

Người dự thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy tại Học viện phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định, đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi. Trường hợp có bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi khi trúng tuyển phải hoàn thành Chương trình bổ sung kiến thức (BSKT) trước khi vào học chương trình liên thông (Danh mục các ngành phù hợp với các ngành đăng ký dự thi và các môn học bổ sung kiến thức như Phụ lục kèm theo);

 • Có đủ sức khỏe để học tập;
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định;

2)   Đối tượng dự thi:

 • Các thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) phải dự thi 3 môn văn hóa theo khối thi của ngành đăng ký học liên thông (quy định tại mục III.2) trong đợt thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 • Các thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy từ 36 tháng trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT) dự thi 3 môn: Cơ bản, Cơ sở ngành, Chuyên ngành và thi tuyển sinh tại Học viện.

III/. TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH

1)      Thời gian thi tuyển:

 • Đợt thi Tháng 7 năm 2013: Dành cho các thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng.

Các trường hợp có bằng tốt nghiệp Cao đẳng vào Tháng 7, 8, 9 năm 2013 có nguyện vọng học liên thông đại học cần đăng ký và tham dự đợt thi này để lấy kết quả thi và được xét tuyển vào đợt Tháng 10 năm 2013.

 • Đợt thi Tháng 10 năm 2013: Dành cho các thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng từ 36 tháng trở lên.

       (Lịch thi cụ thể Học viện sẽ thông báo sau)

 • Trong Tháng 10 năm 2013, Học viện cũng xét tuyển bổ sung đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng và có kết quả thi 3 môn văn hóa theo khối thi của ngành đăng ký học liên thông trong đợt thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2)      Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng:

Thi 3 môn văn hóa theo khối thi của ngành đăng ký học liên thông. Cụ thể:

Ngành đăng ký dự thi

Khối thi

Thời gian thi, môn thi tuyển sinh

Kỹ thuật Điện tử truyền thông

A, A1

 • Học viện tổ chức thi khối A, A1 cho tất cả các ngành. Ngày thi và môn thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Học viện không tổ chức thi khối D1. Thí sinh thi khối D1 vào Học viện sẽ đăng ký dự thi nhờ tại các trường có tổ chức thi khối D1 trong cả nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy kết quả xét tuyển.
Công nghệ thông tin

A, A1

Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

Kế toán

A, A1, D1

3)   Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng từ 36 tháng trở lên:

Ngành đăng ký dự thi

Môn thi tuyển sinh

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

Kỹ thuật Điện tử truyền thông

Tiếng Anh

Kỹ thuật mạch điện tử

Kỹ thuật ghép kênh

Công nghệ thông tin

Tiếng Anh

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kỹ thuật lập trình

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh

Kinh tế vi mô

Quản trị doanh nghiệp

Kế toán

Tiếng Anh

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

4)   Tổ chức ôn thi tuyển sinh: 

Học viện tổ chức các lớp Ôn tập kiến thức các môn thi tuyển sinh cho các thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng từ 36 tháng trở lên trong thời gian từ ngày 01/08/2013 đến ngày 08/10/2013 (thời gian học trong hoặc ngoài giờ hành chính).

IV/. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

1)      Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng:

Chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012, Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/06/2012 và  Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2)      Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng từ 36 tháng trở lên:

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đối tượng (không áp dụng ưu tiên theo khu vực) theo Quyết định số 716/ QĐ-HV ngày 29/09/2010 về việc ban hành Quy định đối tượng và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh hệ liên thông và đại học văn bằng 2 của Giám đốc Học viện.

V/. HỒ SƠ VÀ PHÍ TUYỂN SINH

1)   Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng:

–     Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo (khai thông tin đăng ký dự thi liên thông bằng việc đánh dấu X vào mục số 4 trên hồ sơ).

–     Thí sinh đăng ký dự thi và học tập tại Cơ sở Phía Bắc ghi mã trường BVH, tại Cơ sở Phía Nam ghi mã trường BVS trên hồ sơ ĐKDT.

2)   Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng từ 36 tháng trở lên, hồ sơ tuyển sinh gồm:

–     01 Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Học viện);

–     02 bản sao công chứng Giấy khai sinh;

–     02 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và 02 bảng điểm cao đẳng (các thí sinh có bằng tốt nghiệp của trường nước ngoài cấp phải nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp được dịch ra tiếng Việt kèm theo bằng chính để đối chiếu).

–     04 Ảnh CMND cỡ 3×4 cm trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

–     02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

–     01 Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

–    02  Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

3)   Phí tuyển sinh:

–     Phí hồ sơ đăng ký dự thi (do Học viện phát hành):                  60.000 đ/hồ sơ

–     Phí đăng ký dự thi:                                                                   100.000 đ/hồ sơ

–     Phí dự thi:                                                                                 300.000 đ/thí sinh

–     Phí học bổ sung kiến thức:                                                      300.000 đ/môn

–     Phí ôn tập kiến thức dự thi:                                                      500.000 đ/môn

Phí đăng ký dự thi và phí dự thi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi.

4)   Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

a)   Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng:

 • Đợt thi Tháng 7 năm 2013:        

–     Từ ngày 11/3 đến 17h00’ ngày 11/4/2013: Nộp hồ sơ tại các Sở GD&ĐT trong cả nước.

–     Từ ngày 12/4 đến 17h00’ ngày 22/4/2013: Nộp hồ sơ trực tiếp tại các Cơ sở của Học viện.

 • Đợt thi và xét tuyển Tháng 10 năm 2013:  

–     Từ ngày 08/07/2013 đến ngày 30/09/2013: Nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại các Cơ sở đào tạo của Học viện.

b)   Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng từ 36 tháng trở lên:

–     Từ ngày 08/07/2013 đến ngày 30/09/2013: Nộp hồ sơ trực tiếp tại các Cơ sở đào tạo của Học viện.

VI/. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phía Bắc:        Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (mã trường BVH)

                              Văn phòng giao dịch một cửa – Bộ phận tuyển sinh

Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04.33528122         Fax: 04.33829326

Phía Nam:      Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông – Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh

(mã trường BVS)

            Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 7110        Fax: 08.39105510