1 / 2
2 / 2

Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học hình thức VLVH năm 2014

Liên thông, Thông báo, Tuyển sinh — vào January 27, 2014 lúc 3:34 pm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2014

Căn cứ chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (VLVH) ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2014 như sau:

I/. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO TẠO

STT

Ngành tuyển sinh đào tạo

Mã số

Chỉ tiêu tuyển sinh

Phạm vi tuyển sinh

1.

Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

D520207

200

(toàn Học viện)

Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc

2.

Công nghệ thông tin

D480201

3.

Quản trị kinh doanh

D340101

4.

Kế toán

D340301

II/. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1)   Điều kiện dự thi:

Người dự thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học tại Học viện phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

  • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành do Học viện cấp hoặc do các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm;
  •  Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành đào tạo phù hợp do các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm (Danh mục các ngành đào tạo cao đẳng phù hợp được quy định tại Phụ lục kèm theo);
  • Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Có đủ sức khỏe để học tập;
  • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định;

2)   Đối tượng dự thi:

  • Các thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) phải dự thi tuyển sinh khối A với 03 môn: Toán, Vật lý và Hóa học trong đợt thi tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học 2014 của Học viện. .
  • Các thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy từ 36 tháng trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT) dự thi 3 môn: Cơ bản, Cơ sở ngành, Chuyên ngành và thi tuyển sinh tại Học viện.

III/. TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH

1.Thời gian phát hánh hồ sơ:

–  Đợt 1 Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 15/04/2014.

 –  Đợt 2 Từ ngày 01/08/2014 đến ngày 15/10/2014.

(Lịch thi Học viên sẽ thông báo cụ thể sau)

2.    Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng:

Thi 3 môn văn hóa theo khối thi của ngành đăng ký học liên thông. Cụ thể:

Ngành đăng ký dự thi

Khối thi

Thời gian thi, môn thi tuyển sinh

Kỹ thuật Điện tử truyền thông

A

  • Học viện tổ chức thi khối A 03 môn: Toán, Lý và Hóa
  • Ngày thi và môn thi: Theo ngày thi của Đại học hình thức VLVH của Học viện.

 

Công nghệ thông tin
Quản trị kinh doanh
Kế toán

3.   Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng từ 36 tháng trở lên:

Ngành đăng ký dự thi

Môn thi tuyển sinh

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

Kỹ thuật Điện tử truyền thông

Anh văn

Kỹ thuật mạch điện tử

Kỹ thuật ghép kênh và đa truy nhập

Công nghệ thông tin

Anh văn

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kỹ thuật lập trình

Quản trị kinh doanh

Anh văn

Kinh tế vi mô

Quản trị doanh nghiệp

Kế toán

Anh văn

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

4. Tổ chức ôn thi tuyển sinh:

Học viện tổ chức các lớp Ôn tập kiến thức các môn thi tuyển sinh cho các thí sinh trong thời gian: Đợt 1 Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 15/04/2014 v Đợt 2 Từ ngày 01/08/2014 đến ngày 15/10/2014 (thời gian học trong hoặc ngoài giờ hành chính).

IV/. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

1)      Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng:

Chính sách ưu tiên Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (VLVH) và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2)      Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng từ 36 tháng trở lên:

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đối tượng (không áp dụng ưu tiên theo khu vực) theo Quyết định số 716/ QĐ-HV ngày 29/09/2010 về việc ban hành Quy định đối tượng và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh hệ liên thông và đại học văn bằng 2 của Giám đốc Học viện.

V/. HỒ SƠ VÀ PHÍ TUYỂN SINH

1.      Hồ sơ tuyển sinh gồm:

–       01 Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Học viện);

–       02 bản sao công chứng Giấy khai sinh;

–      02 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (các thí sinh có bằng tốt nghiệp của trường nước ngoài cấp phải nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp được dịch ra tiếng Việt kèm theo bằng chính để đối chiếu).

–       02 bản sao công chứng bảng điểm cao đẳng;

–       04 Ảnh cỡ 3×4 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh) trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

–      02 phong bì (dán sẵn tem) ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại người dự thi (đề nghị ghi rõ ràng, chính xác);

–       01 Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

–       02 bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

2.      Phí tuyển sinh:

–     Phí hồ sơ đăng ký dự thi (do Học viện phát hành):          60.000 đ/hồ sơ

–     Phí đăng ký dự thi:                                                         100.000 đ/hồ sơ

–     Phí dự thi:                                                                       300.000 đ/thí sinh

–     Phí học bổ sung kiến thức:                                             300.000 đ/môn

–     Phí ôn tập kiến thức dự thi:                                            500.000 đ/môn

VI/. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Phía Nam:       

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – CƠ SỞ TẠI TP. HCM

Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38297220; Hotline: 1900 7110

Fax: 08.39107098

Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

Các thông tin chi tiết có thể tham khảo website Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. HCM theo địa chỉ: http://hcm.ptit.edu.vn