1 / 2
2 / 2

Thông báo trúng tuyển và triệu tập nhập học hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 2-2013

Thông báo, Từ xa, Tuyển sinh — vào October 31, 2013 lúc 1:28 pm

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ TRIỆU TẬP HỌC

(Hệ đại học từ xa đối tượng 2 năm và 4,5 năm)

 

   – Căn cứ chỉ tiêu tuyển mới hệ đào tạo đại học từ xa năm 2013 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

   – Căn cứ quyết định số 581/QĐ-HĐTS ngày 14 tháng 08 năm 2013 và 845/QĐ-HĐTS ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 1(đối tượng 2 năm) và đợt 2 năm 2013;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng gửi thông báo trúng tuyển và triệu tập học đến các thí sinh đã trúng tuyển hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa như sau:

(Xem danh sách đợt 1 – đối tượng 2 năm; danh sách đợt 2)

1. Địa điểm tập trung: Phòng Giáo Vụ & CTSV – Học viện CN BCVT – CS TPHCM Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, P hường Đakao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian tập trung   : từ ngày 13/11/2013 đến 16/11/2013

   – Làm thủ tục nhập học : lúc 8h sáng ngày 13/11/2013

   – Học tập đầu kỳ            : 13-16/11/2013

3. Khi đến tập trung thí sinh phải mang theo:

   – Thông báo trúng tuyển và triệu tập học.

   – 1 bản photo CMTND và 1 tấm hình 3×4.

   – Giấy công lệnh (nếu có).

   – Học phí học kỳ 1            :   (xem thông báo triệu tập nhập học)

Học viện Cơ sở có KTX cho sinh viên. Sinh viên liên hệ đăng ký và đóng lệ phí tại KTX 5C – Nguyễn Đình Chiểu – TpHCM, điện thoại: (08).38226603 hoặc (08).38297605.

Học viện yêu cầu sinh viên bố trí, sắp xếp thời gian và công việc để có mặt đúng thời gian. Trường hợp sinh viên không thể tập trung trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013 có thể đến trường làm thủ tục nhập học muộn (không tổ chức học lại). Hạn cuối là 15 ngày kể từ ngày 13/11/2013