1 / 2
2 / 2

Thông báo triệu tập nhập học hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 3-2013

Thông báo, Từ xa, Tuyển sinh — vào January 18, 2014 lúc 8:05 am

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ TRIỆU TẬP HỌC

(Hệ đại học từ xa khoá học 2013-2018)

 

– Căn cứ chỉ tiêu tuyển mới hệ đào tạo đại học từ xa năm 2013 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

– Căn cứ quyết định số 1275/QĐ-HĐTS ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 3 năm 2013;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng gửi thông báo trúng tuyển và triệu tập học tới các sinh viên đã trúng tuyển hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 3-2013 như sau:

1. Địa điểm tập trung: Phòng Giáo Vụ & CTSV – Học viện CN BCVT – CS TPHCM Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, P hường Đakao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian tập trung   : từ ngày 20/01/2014 đến 22/01/2014

   – Làm thủ tục nhập học : lúc 8h sáng ngày 20/01/2014

   – Học tập đầu kỳ            : 20-22/01/2014

3. Khi đến tập trung thí sinh phải mang theo:

  – Thông báo trúng tuyển và triệu tập học.

– 1 bản photo CMTND và 1 tấm hình 3×4.

   – Giấy công lệnh (nếu có).

  – Học phí học kỳ 1            :

Học viện Cơ sở có KTX cho sinh viên. Sinh viên liên hệ đăng ký và đóng lệ phí tại KTX 5C – Nguyễn Đình Chiểu – TpHCM, điện thoại: (08).38226603 hoặc (08).38297605.

Học viện yêu cầu sinh viên bố trí, sắp xếp thời gian và công việc để có mặt đúng thời gian. Trường hợp sinh viên không thể tập trung trong thời gian từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 01 năm 2014 có thể đến trường làm thủ tục nhập học muộn (không tổ chức học lại). Hạn cuối là 15 ngày kể từ ngày 20/01/2014.