1 / 2
2 / 2

Thông báo trả kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014

Đại học - Cao đẳng, Liên thông, Thông báo, Tuyển sinh — vào August 18, 2014 lúc 10:07 am

THÔNG BÁO

V/v: Trả kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo về việc trả kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau:

1. Đối với các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường trung học phổ thông hoặc tại các Sở giáo dục và đào tạo:

   – Học viện đã trả kết quả thi (Giấy báo nhập học, Giấy chứng nhận kết quả thi) về các Sở Giáo dục và Đào tạo.

   – Thí sinh nộp hồ sơ tại đơn vị ĐKDT nào sẽ nhận Giấy báo nhập học hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi tại đơn vị đó theo thời gian thông báo của các đơn vị.

2. Đối với thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại Học viện hoặc tại các trường đại khác (nguyện vọng 1 đăng ký vào Học viện) – Mã đơn vị đăng ký dự thi: 99

   – Học viện thực hiện việc trả Giấy báo nhập học và Giấy chứng nhận kết quả thi tại Học viện theo địa chỉ dưới đây.

   – Thời gian trả kết quả thi: Từ ngày 18/8/2014 đến ngày 31/8/2014 (trong giờ hành chính các ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu) tại các Cơ sở Đào tạo của Học viện.

Địa chỉ trả kết quả thi trực tiếp tại Học viện:

Phía Bắc:   Văn phòng Giao dịch Một cửa – Bộ phận Tuyển sinh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Phía Nam: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh.

Ghi chú: Các thí sinh dự thi liên thông đại học Học viện sẽ có thông báo sau.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014