1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO THỜI GIAN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2017

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào October 20, 2017 lúc 9:31 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo quyết định lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:Thông báo thời gian thi tuyển sinh thạc sỹ đợt 2