1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO THỜI GIAN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2016

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào September 20, 2016 lúc 4:34 pm

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ ban hành kèm theo thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 400/TB-HV ngày 26/05/2016 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ Đợt 2 năm 2016,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo:

  • Thời gian thi tuyển sinh: ngày 14, 15 và 16 tháng 10 năm 2016 (thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây);
  • Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sỹ Đợt 2 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Địa chỉ liên hệ:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38297220; Hotline: 1900 7110

Fax: 08.39105510

Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn