1 / 2
2 / 2

Thông báo thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2017

Sau đại học, Thông báo, Thông tin tham khảo, Tuyển sinh — vào April 20, 2017 lúc 2:35 pm

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ ban hành kèm theo thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 26/TB-HV ngày 18/01/2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ Đợt 1 năm 2017,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông báo thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ Đợt 1 năm 2017:

Ngày 12, 13 và 14 tháng 05 năm 2017 (chi tiết theo file đính kèm)

 

Địa chỉ liên hệ:

Cơ sở phía Bắc:

Văn phòng giao dịch 1 cửa (Bộ phận tuyển sinh)

Km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04.33528122 – Fax: 04.33829236

Email: tuyensinh@ptit.edu.vn

 

Cơ sở phía Nam:

Phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ – Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38297220 – Fax: 08.39105510

Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

Link chi tiết : http://portal.ptit.edu.vn/tuyensinh/thong-bao-thoi-gian-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-sy-dot-1-nam-2017/

Thông báo và lịch chi tiết theo file đính kèm:

Thông báo Thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2017

Lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2017