1 / 2
2 / 2

Thông báo thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Sau đại học, Thông báo, Thông báo chung, Thông tin tham khảo, Tin tức, Tin tức - Sự kiện, Tư vấn tuyển sinh, Tuyển sinh — vào September 20, 2018 lúc 3:04 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo:

  • Thời gian thi tuyển sinh: ngày 26, 27 và 28/10/2018
  • Điều chỉnh thời gian thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2018 đến hết  ngày 15/10/2018

(File đính kèm)

    .