1 / 2
2 / 2

Thông báo thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào May 8, 2020 lúc 10:53 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo  điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh và thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 như sau:

– Thời gian thi tuyển sinh vào ngày 24, 25 và 26/7/2020. Lịch thi chi tiết Học viện sẽ thông báo sau.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến hết ngày 10/7/2020.

Chi tiết Thông báo xem tại đây.