1 / 2
2 / 2

Thông báo thay đổi thời gian học BSKT dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào May 6, 2013 lúc 3:45 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký học Bổ sung kiến thức để dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ về việc thay đổi thời khóa biểu học như sau:

– Thời gian bắt đầu dự kiến ban đầu: 24/06/2013

– Thời gian thay đổi: 22/07/2013

Xem chi tiết Thời khóa biểu Bổ sung kiến thức tại đây