1 / 2
2 / 2

Thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2014

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào October 16, 2014 lúc 6:20 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2014 như  sau:

– Ngày 31/10/2014: Làm thủ tục dự thi lúc 9h30′

– Ngày 01/11/2014:

   + Sáng: môn Cơ bản (Toán Cao cấp, Toán Rời rạc)

   + Chiều: Tiếng Anh

– Ngày 02/11/2014:

   + Sáng: môn Cơ sở (Lý thuyết mạch, Kỹ thuật lập trình)

   + Chiều: dự phòng

Xem lịch thi chi tiết tại đây.