1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP

Thông báo, Tuyển sinh — vào May 16, 2016 lúc 3:43 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (DANH SÁCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2016), về Học viện tham dự Lễ tốt nghiệp theo kế hoạch như sau:

Thời gian: Thứ ba, ngày 31/05/2016.

– Từ 07:30 đến 09:30 Sinh viên làm thủ tục nhận bằng tại phòng 2A08 và mượn trang phục tại Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ.

– Từ 09:30 đến 11:30 Lễ tốt nghiệp.

Địa điểm: Hội trường A – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh).