1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 16/12/2016

Thông báo, Tuyển sinh — vào December 5, 2016 lúc 4:39 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp ngày 16/12/2016 (DANH SÁCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY  16/12/2016 NĂM 2016), về Học viện tham dự Lễ tốt nghiệp theo kế hoạch như sau:

Thời gian: Thứ  sáu, ngày 16/12/2016.

– Từ 07:30 đến 09:30 Sinh viên làm thủ tục nhận bằng tại phòng Công tác sinh viên và mượn trang phục tại Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ.

– Từ 09:30 đến 11:30 Lễ tốt nghiệp.

Địa điểm: Hội trường A – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh).

Thông báo chi tiết vui lòng xem tại đây