1 / 2
2 / 2

Thông báo Kết quả xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2017

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào July 18, 2017 lúc 9:36 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, Thông báo Kết quả xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2017.

Chi tiết theo file đính kèm:

Thông báo Kết quả xét tuyển thẳng

Danh sách chi tiết