1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào June 3, 2016 lúc 8:48 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

Thông báo nhập học

Mẫu sơ yếu lý lịch