1 / 2
2 / 2

Thông báo hoàn trả hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các hệ ĐH bằng thứ 2, Liên thông từ CĐ lên ĐH và ĐH hình thức VLVH

Liên thông, Thông báo, Tuyển sinh, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm — vào October 16, 2014 lúc 2:35 pm

THÔNG BÁO

V/v trả hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các hệ Đại học bằng thứ 2,

Liên thông Đại học và Đại học hình thức VLVH

 

Căn cứ các thông báo số 179/TB-HĐTS ngày 22/07/2014 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, về việc tuyển sinh Đại học chính quy bằng thứ hai đợt 2 năm 2014;

Căn cứ thông báo số 180/TB-HĐTS ngày 22/07/2014 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, về việc tuyển sinh Đại học bằng thứ hai hình thức VLVH đợt 2 năm 2014;

Căn cứ thông báo số 181/TB-HĐTS ngày 22/07/2014 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, về việc tuyển sinh Đại học hình thức VLVH đợt 2 năm 2014;

Căn cứ thông báo số 182/TB-HĐTS ngày 22/07/2014 của Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, về việc tuyển sinh Liên thông Đại học chính quy đợt 2 năm 2014;

Căn cứ thông báo số 183/TB-HĐTS ngày 22/07/2014 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, về việc tuyển sinh Liên thông Đại học hình thức VLVH đợt 2 năm 2014;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đă đăng ký dự thi tuyển sinh các hệ: Đại học bằng thứ 2, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Đại học hình thức VLVH đợt 2 năm 2014 như sau:

1. Học viện Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lớp ôn tập dự thi và kỳ thi tuyển sinh các hệ:

   –    Đại học chính quy bằng thứ hai (ngành Công nghệ thông tin)

   –    Liên thông Đại học chính quy (cả 4 ngành như thông báo tuyển sinh)

   –    Đại học hình thức VLVH (ngành Công nghệ thông tin)

2. Thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển sinh vào các ngành, hình thức đào tạo còn lại Học viện Cơ sở sẽ hoàn trả hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi.

Ghi chú: thí sinh cần mang theo biên nhận hồ sơ và biên lai thu lệ phí khi đến liên hệ.

3. Thời gian liên hệ: từ ngày ra thông báo đến ngày 31/10/2014.

4. Địa điểm liên hệ:

Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ

11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 38297220; Fax: 08. 3829 5258

 

Trân trọng./.