1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2015

Đại học - Cao đẳng, Liên thông, Thông báo, Thông tin tham khảo, Tuyển sinh — vào July 30, 2015 lúc 9:32 am

             Ngày 28/7/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2015 đối với đại học hệ chính quy là 15,00 điểm và đối với cao đẳng hệ chính quy là 12,00 điểm.

             Ngày 29/7/2015, Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã họp  xác định mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, đại học liên thông, cao đẳng hệ chính quy Đợt 1 (Nguyện vọng I) năm 2015.

              Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, đại học liên thông, cao đẳng hệ chính quy Đợt 1 (Nguyện vọng I) năm 2015 của Học viện như sau:

                         1- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy: 17,00 điểm đối với Cơ sở đào tạo Phía Bắc 15,00 điểm đối với Cơ sở đào tạo Phía Nam.

                         2- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học liên thông: 17,00 điểm đối với Cơ sở đào tạo Phía Bắc 15,00 điểm đối với Cơ sở đào tạo Phía Nam.

                         3- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy: 12,00 điểm, áp dụng đối với cả hai Cơ sở đào tạo Phía Bắc và Phía Nam.

               Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trên áp dụng cho đối tượng là học sinh phổ thông tại khu vực 3 và thống nhất cho tất cả các ngành đào tạo, các tổ hợp môn xét tuyển.

               Để thuận tiện cho phụ huynh, thí sinh tới làm thủ tục, Học viện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển tất cả các ngày trong tuần (cả Thứ Bảy và Chủ nhật), buổi sáng từ 8h00 đến 11h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’ từ ngày 01/8/2015 đến ngày 20/8/2015.

               Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo!